PURE HEALTH.
CLEAN SPORTS.
Fight doping! - It's just not worth it.

Om oss

Pure For Sure är en rörelse som initierats av Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation. Stiftelsen är en non-profit organisation som ämnar att stödja, informera och inspirera sportvärlden, företagen så väl som skolan och allmänheten att stå upp för “pure health” och “clean sports”. Vårt fokus ligger på att ta fram och utveckla utbildningsprogram, främja forskning och andra aktiviteter för att öka medvetenheten kring doping.

Du kan läsa mer om Professor Arne Ljungqvists Anti-Doping Foundation och om honom själv och hans karriär som den världsledande "dopingjägaren" här.

Vision

Allt vi gör, gör vi för att motverka doping och få ett stopp på användningen av dopingpreparat hos såväl allmänheten som inom sporten.  Vi vill dela med oss av all vår kunskap, våra insikter och tankar om att främja ett dopingfritt samhälle.

Idag jobbar vi med starka partners och institutioner för att hjälpa oss utveckla och sprida vårt budskap. Vår målsättning är att inspirera alla att ansluta till vår vision om “Pure Health and Clean Sports”.

Vår vision om och vår strävan efter ett dopingfritt samhälle ser vi som en del av FNs globala mål med att stärka insatserna för att förebygga drogmissbruk samt minska våldet som tyvärr ofta är knutet till doping.

Our Academy

Med vår academy vill vi på ett intressant och lustfyllt sätt skapa ett lärande kring dopingfrågorna. Utbildningsprogrammen är framtagna och anpassade till fyra olika områden:

+ Skola (7-9 eller gymnasiet)
+ Sport och föreningsvärlden
+ Gym
+ Företag

Du kan läsa mer under fliken Academy i menyn där du också kan beställa utbildningsmaterialet.